PREDIZBORNI PROGRAM za razdoblje 2021. - 2025.

Prvo što ćemo učiniti ukoliko dobijemo povjerenje građana je napraviti rebalans proračuna Grada Križevaca.

Rebalans za 2021.g. je nužan jer je postojeći koji je donesen prenapuhan u prihodovnomi rashodovnom dijelu. Drugim riječima – nije realan.

Zatim:

 • Ukinut ćemo prirez.

Prirez je uveden 2005.g. kada je imao specifičnu namjenu ( proračun je tada bio dvostruko manji !). Danas prirez više nije nužno potreban budući da Grad kroz fiskalnu decentralizaciju ima dovoljno sredstva za ispunjavanje svojih funkcija. Prihodi od prireza na godišnjoj razini iznose cca. 4 milijuna kn. Za građane Križevaca to bi značilo povećanje mjesečne neto plaće za 100-200 kn.

Ovo će se početi primjenjivati od 01.01.2022. godine kada rebalansom stavimo proračun u realne okvire.

 • Cijenu odvoza komunalnog otpada smanjit ćemo 20-25%.

Činjenica da Grad Križevci imaju vlastito odlagalište  otpada, daje mu veliku prednost pred onim gradovima koja to nemaju.Tako dugo dok će funkcionirati naše odlagalište Ivančino Brdo, građani Križevaca trebaju imati povoljnije cijene uz isti nivo usluge.

 • Neizgrađene ( ili neuređene) nekretnine u centru Grada potrebno je izgraditi odnosno urediti.

Svjedoci smo kako je centar Grada „zarobljen“ od strane od fizičkih i pravnih osoba (stvarnih vlasnika), jer svoje nekretnine nisu izgradili ili uredili. Vlasništvo je pravo i obveza. Potrebno je učiniti zajedničke napore u cilju rješavanja ovog pitanja.

 • Napraviti prometnu studiju Grada

 jer se značajno povećao broj osobnih automobila zadnjih 10 g. zbog čega Grad Križevci treba drugačiju viziju prometovanja ulicama.

 • Riješiti promet na raskrižju kod crkve sv. Florijana ili kao kružni tok ili semaforizacijom.

Stavljanjem u funkciju sadržaja u bivšoj vojarni, značajno se povećao promet na ovom raskrižju zbog čega je ono postalo „crna točka“ prometa u Gradu.

Druga “crna točka” je raskrižje Potočke ulice sa ulicama F. Račkog, I.Z.Dijankovečkog i T. Smičiklasa koju treba semaforizirati, a ima rješanje i s kružnim tokom

Na ovom raskrižju vrlo se je teško uključiti u promet. Blizina je škole što čini ovu točku nužnom za rješavanje

 • Izgraditi pješačko-biciklističku stazu do Majurca uključujući cijeli Donji Majurec.

Projekt realizirati u suradnji s Hrvatskim cestama.

Nivelirati pješačko-biciklističku stazu u ul. Nikole tesle. Ovakava kakva je sad, za bicikliste nije upotrebljiva.

Generalno se zalažemo za izgradnju pješačkih (gdje je to moguće i biciklističkih) staza, kako u samom Gradu tako i radijalno od centra prema periferiji. Na ovaj način povećava se sigurnost pješaka u prometu, a ujedno se potiče kultura kretanja kako kod djece tako i kod odraslih.

 • Slabo vidljivi pješački prijelazi trebaju se osvijetliti horizontalnom rasvjetom.

Na mnogim mjestima (osobito na rubnim dijelovima Grada) koja su slabije osvjetljena, odnosno tamo gdje je javna rasvjeta nedostatna, ne vidi se označeni pješački prijelazi. Smatramo da je bolje rješenje (i ujedno atraktivnije) horizontalne svjetleće oznake.

 • Urediti infrastrukturu u području cijelog obuhvata Detaljnog plana uređenja (DPU) Posredni put (iza bivše vojarne) kako bi mlade obitelji mogle akšedoći do svojim prvih nekretnina za stanovanje.

Trenutno je u funkciju stavljen samo jedan dio ove zone, stoga se zalažemo za izgradnju infrastrukture na području cijelog obuhvata DPU-a

 • Urbanistički plan uređenja (UPU) Cubinec nije zaživio kao poslovna zona iako ima sve preduvjete. Promijenit ćemo uvjete za poduzetnike kako bi se ova zona stavila u funkciju za koju je i namijenjena.

S tim u vezi, potrebno je izvršiti novu katastarsku izmjeru odnosno obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Cubinec (u posljednjih 40 godina nije izvršena niti jedna katastarska izmjera na području Grada Križevaca dok su ostali gradovi pa čak i općine u okruženju to činile ili upravo čine).

 • Zalažemo se da se plaće onih zanimanja koje neposredno rade na odgoju djece povećaju za 10-20%.

Zastupamo stajalište kako se radi o jedno od najvažnijih zanimanja za budućnost našeg društva pa tako i našeg Grada. Držimo da osobe koji obavljaju taj težak i odgovoran posao ne mogu imati isti status kao ostali „državni i lokalni službenici“ već moraju biti dodatno nagrađeni za svoj rad.  

 • Program subvencija smještaja osoba starije životne dobi treba promijeniti po modelu županije

Drugim riječima, pojednostavnit ćemo procedure ishođenja potrebne dokumentacije radi subvencije smještaja u domove za starije i nemoćne osobe imajući u vidu dohodovni census.

 • Postojeće programe za starije osobe treba dodatno unaprijediti.

Dodati i druge aktivnosti kojima bi se status starijih osoba u smislu kvalitete života poboljšao.

Osigurati sredstva za rad dnevnih boravka umirovljenika u postojećim institucijama (Crveni križ Križevci i Udruga Matice umirovljenika i sl.)

Za starije i nemoćne osobe osigurati prijevoz do liječnika.

Nastaviti unaprijeđivati geronto-pomoć u kući za sve potrebite.

Osigurati mogućnost dostave toplih obroka jednom dnevno za samce i nemoćne

 • Izgradnja teniskog centra sa četiri zatvorena terena i pratećim sadržajima. Pripremiti projekt i kandidirati ga za jedan od fondova (omotnica) EU.

Ovim projektom ćemo postati jedna od najpoželjnijih destinacija sportskog turizma kako u Hrvatskoj tako i u širem okruženju. Projektom povezati turističku i gastronomsku ponudu Grada.

 • Uređenje vanjskih sportskih igrališta kod sportske dvorane u Potočkoj ulici.

Potrebno je urediti sportska igrališta jer stanje kakvo je sada ne ispunjava svoju funkciju. Preurediti odbojkaška igrališta u odbojkaška igrališta s pijeskom, urediti ograde te ograditi igrališta, postaviti kvalitetnu led rasvjetu, izgraditi pomoćni objekat (nadstrešnicu) za druženja vezana uz sport, odnosno stvoriti uvjete da mladi kroz sportske aktivnosti upotpunjuju svoje slobodno vrijeme.

 • Sportski klubovi suočeni su sa nedostatkom trenerskog kadra, stoga treba poboljšati njihov materijalni status kako bi bili motivirani ostati i raditi u našem Gradu.
 • Financiranje rada pomoćnika u nastavi za tjelesni odgoj – kineziologa. Projekt treba obuhvatiti i vrtićku i školsku djecu.

U najosjetljivijoj fazi razvoja djeteta, djeca nažalost imaju samo dva školska sata tjelesnog odgoja tjedno, što je potrebno povećati na svakodnevno bavljenje fizičkom aktivnošću. Svjedoci smo naglog porasta pretile djece u populaciji na što se značajno može utjecati provođenjem ovakvih aktivnosti.

 • Pripremiti cjelovit projekt uređenja otvorenih gradskih bazena te pronaći investitora

Već više od 50 godina nije se ništa značajnije ulagalo u Gradske bazene zbog čega građani, a osobito djeca ne mogu na adekvatan način koristiti gradske bazene. Ponudu treba  proširiti na još zabavnih sadržaja.

 • Stvoriti uvjete (npr. oslobođenje od kom.naknade određeni period itd) zainteresiranim investitorima u svrhu izgradnje manjeg hotela (hostela, pansiona,i sl.)

Ovo je potrebno radi rješavanja gorućeg problema Grada, a to je nedostatak turističkih smještaja.

Prijava za newsletter