Smanjenje cijene odvoza smeća

Smanjenje cijene odvoza otpada

Činjenica da Grad Križevci ima vlastito odlagalište otpada, omogućuje smanjenje cijena gospodarenja otpadom uz racionalizaciju poslovanja tvrtke. Građani trebaju dobiti kvalitetnu uslugu uz minimalnu cijenu.

Kad postanem gradonačelnik, direktor Komunalnog poduzeća dobit će zadatak smanjiti cijene odvoza otpada 20-25% u roku od mjesec dana, uz istu kvalitetu usluge.

On je taj koji mora pronaći "unutarnje rezerve" i provesti moju odluku, pri čemu mu se ja neću miješati u posao.

Prijava za newsletter