Smanjenje cijena gospodarenja otpadom

face

Činjenica da Grad Križevci ima vlastito odlagalište otpada, omogućuje smanjenje cijena gospodarenja otpadom uz racionalizaciju poslovanja tvrtke. Građani trebaju dobiti kvalitetnu uslugu uz minimalnu cijenu.

Prijava za newsletter